top of page
Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Kurs Süresi: 10 hafta, 10 Ders

Kurs Tipi: Online ve Canlı - Interaktif

Kurs Dili: Türkçe

 

DEI - Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Kursu Hakkında

Değerli Katılımcılar, sizi kapsamlı 10 haftalık Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Eğitimimize hoş geldiniz! Önümüzdeki on hafta boyunca, insanı insan yapan değerlerden önyargılarımıza uzanan gerçekten “kapsayıcı” bir yolculuğa çıkacağız.

 

Neden Önemlidir?

Diversity, Equity and Inclusion kelime karşılığıyla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık anlamına gelmektedir. Türkçe' ye çevrilişi bakımından orijinaline pek uzak olmayan bu bağlam yine de açıklamaya muhtaçtır. Gündelik hayatımızda basit olarak değerlendirilebilecek önyargılarımız toplumsal yaşamda farklı bir çehreye bürünmektedir. Bu durum ikili ilişkilerimizi aşan hatta sosyolojik sorunlara neden olan bir durum haline gelmektedir.

 

Herhangi bir bağlamdan kaynaklı olabilecek şekilde, kişinin var oluşu nedeniyle önyargılara sahip olduğumuz bireyin aslında kim olduğu düşüncesinden uzakta, sadece önyargılarımız nedeniyle ördüğümüz duvarın etkilerini hep beraber inceleyeceğiz.

 

Şirket hayatı bir kenara bırakıldığında en basit haliyle bir insanın makul sayılan toplumun bireyleri tarafından dışlanmasının nedenlerini ve sonuçlarını derinlemesine değerlendireceğiz.

 

Yaklaşımımız

Eğitimimiz, kurumsal yarar bir yana sadece insanı, insan olarak ele almamız gerekliliğini katılımcılarımıza açıklamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, şirket içinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın ne derece önemli olduğu, firmanın etkinliğine nasıl yansıyacağını ele alacak ve çalışanların hayatında nasıl bir farklılık yaratabileceğini ortaya koyacaktır.

Özel çalışmalarımız ile kurum içindeki ve dışında bireysel veya ekip olarak atılabilecek sürdürülebilir adımları hep beraber keşfedeceğiz!

 

Neler Öğreneceksiniz? 

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Nedir?

Türleri/ Modelleri Nedir?

Önyargılarımız nedir?

Faydalı istatistikler

Dünya’da iyi uygulamalar

Toplumsal boyutları

Eşitlik, Hakkaniyet ve Aidiyet

✓DEI kültürünün oluşturulması

Kapsayıcı iş gücü oluşturma

Liderler için DEI yönetimi

Uluslararası ve lokal çalışma grupları

✓Sağlıklı iletişim ve ruh sağlığı

✓Önümüze çıkabilecek engeller ve aşma yolları

✓DEI Sisteminin kurulması ve sürdürülebilirlik

 

Etkin Katılımınız

 

Aktif katılımı ve öğrenme sürecine katkıda bulunmayı teşvik ediyoruz. Görevleri tamamlama, tartışmalara katılma ve bilginizi gerçek dünya senaryolarına uygulama konusundaki taahhüdünüz başarınızın anahtarı olacaktır.

 

Sorular ve Destek

 

Eğitmenlerimiz, öğrenme yolculuğunuzu desteklemek için buradalar. Sorularınız varsa, açıklama gerekiyorsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, çekinmeden bize ulaşın. Değişimin hep birlikte sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle daha çeşitli, eşit ve kapsayıcı iş ortamı ile çevre için etkin biçimde iletişimde kalmayı hedefliyoruz.

Sizi Daha Sağlı Bir Toplumu Birlikte İnşa Etmeye Davet Ediyoruz

 

Sizi Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık yolculuğuna katılmaya davet ediyoruz! Bu eğitimin sonunda, DEI’nin anlamını, önemini ve etkili bir şekilde uygulamanın pratik becerilerini kazanmış olacak, sağlıklı bir toplum için bir tuğla da birlikte koymuş olacağız.

 

Sertifika:

Dijital Başarı Sertifikalarımız, derslere katılım, ödevlerin tamamlanma oranı ve sınavlardan alınan puanların değerlendirmesi sonucunda verilmektedir. 

 

Eğitimimizde görüşmek dileğiyle.

 

Sevgiler,

Gotogemba Ekibi

 

 

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Değerlendirmelere göre beş yıldız üzerinden hesaplanan puan 0.0